Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Tiền Hải
Ngày 25/11/2020

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều ngày 24/11, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình tiếp xúc với cử tri các xã Phương Công, Vân Trường, Bắc Hải, An Ninh, Tây Tiến, Tây Phong của huyện Tiền Hải.

Đại diện Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình báo cáo dự kiến nội dung chương trình làm việc của Kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.  

Cử tri huyện Tiền Hải bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành cần tiếp tục có những cơ chế, chính sách thúc đây phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị đất canh tác; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang; có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, không khí, xử lý rác thải nông thôn; tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật; xe quá khổ, quá tải. 

Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã giải đáp, tiếp thu, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Duy Huy

Tin liên quan