Tuyên truyền
02/03/2024
NQ 35 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp Huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
02/03/2024
Tuyên truyền Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
02/03/2024
Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính Xã Đông Quý, Đông Trung, Đông Phong
02/03/2024
Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
10/12/2020
Thẻ BHYT được cấp theo mẫu mới quy định tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 sẽ có một số điểm mới so với mẫu đang được cấp và sử dụng hiện này, cụ thể:
24/04/2020
Năm học 2015 - 2016, Trường THCS Phương Cường Xá được chọn là 1 trong 10 trường của tỉnh, 1 trong 2 trường của huyện thực hiện xây dựng mô hình trường học mới. Cô giáo Đỗ Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là mô hình giảng dạy theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm; không những kế thừa các mặt tích cực của mô hình giáo dục truyền thống mà còn có sự đổi mới căn bản về mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, cách đánh giá, cách tổ chức, quản lý lớp học…