1. Đảng ủy
  • Hà Duy Trượng

   Chức vụ: Bí thư

   SĐT: 0987598263

  • Ngô Thị Ánh Tuyết

   Chức vụ: Phó bí thư

   SĐT: 0382681309

  • Nguyễn Viết Tấn

   Chức vụ: Thường vụ Đảng ủy Phó chủ tịch UBND

   SĐT: 0984988536

  • Nguyễn Văn Dũng

   Chức vụ: Thường vụ Đảng ủy chủ tịch UBND

   SĐT: 0978154171

  • Ngô Văn Tuyền

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0354904816

  • Vũ Xuân Linh

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0977718396

  • Phạm Trung Phượng

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0945914422

  • Nguyễn Xuân Bằng

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0942848868

  • Hoàng Thị Út

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0335799175

  • Tạ Quang Thắng

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0399339429

  • Chu Thị Yến

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0977205334

  • Đào Duy Điện

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0987676716

  • Vũ Ngọc Xuyền

   Chức vụ: Đảng ủy viên

   SĐT: 0976314806

  1. Hội đồng nhân dân
   • Ngô Văn Tuyền

    Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0354904816

   • Hà Duy Trượng

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0987598263

   • Nguyễn Xuân Hưng

    Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế xh

    SĐT: 0982836087

   • Chu Thị Yến

    Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế

    SĐT: 0977205334

   1. Ủy ban nhân dân
    • Nguyễn Văn Dũng

     Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

     SĐT: 0978154171

    • Nguyễn Viết Tấn

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

     SĐT: 0984988536

    • Vũ Xuân Linh

     Chức vụ: Trưởng Công An

     SĐT: 0977718396

    • Phạm Trung Phượng

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

     SĐT: 0945914422

    1. Văn phòng Ủy ban nhân dân
     • Vũ Thị Hương

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

      SĐT: 0983697270

    2. Địa chính
     • Nguyễn Văn Tuấn

      Chức vụ: Địa chính xây dựng

      SĐT: 0931562399

     • Hoàng Thanh Ngân

      Chức vụ: Công chức Địa chính Môi trường

    3. Quân sự xã
     • Phạm Trung Phượng

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng

      SĐT: 0945914422

     • Vũ Văn Hượng

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng

     • Hà Duy Trượng

      Chức vụ: Chính trị viên

      SĐT: 0987598263

     • Vũ Văn Điệp

      Chức vụ: Chính trị viên phó

      SĐT: 0984687917

    4. Công An xã
     • Vũ Xuân Linh

      Chức vụ: Trưởng Công An

      SĐT: 0977718396

     • Vũ Ngọc Anh

      Chức vụ: Phó trưởng công an

    5. Trường Tiểu học & THCS
     • Phạm Hoàng Cương

      Chức vụ: Hiệu Trưởng

      SĐT: 0947852616

     • Vũ Như Khoa

      Chức vụ: Hiệu Phó

      SĐT: 0904396215

     • Vũ Thị Hiền

      Chức vụ: Hiệu Phó

    6. Văn hóa - xã hội
     • Bùi Thị Huệ

      Chức vụ: Công chức TBXH

      SĐT: 0889524886

     • Trần Thế Phùng

      Chức vụ: Công chức VHXH

      SĐT: 0889524886

    7. Tài chính - ngân sách
     • Phạm Ngọc Toàn

      Chức vụ: Công chức Tài chính ngân sách

      SĐT: 0914315057

    8. Tư pháp - Hộ tịch
     • Phạm Ngọc Biên

      Chức vụ: Công chức TP-HT

      SĐT: 0919399181

    9. Trường Mầm Non
     • Ngô Thị Mượt

      Chức vụ: Hiệu Trưởng

    10. Thôn Lợi Thành
     • Trần Văn Thuận

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0383822523

     • Vũ Ngọc Lẻn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0396100293

    11. Thôn Ốc Nhuận
     • Nguyễn Văn Hướng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0867557259

     • Đỗ Văn Chiến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

    12. Thôn Quý Đức
     • Đào Duy Điện

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0987676716

     • Đào Xuân Phùng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0366524943

    13. Thôn Trà Lý
     • Vũ Sỹ Chuân

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0379445724

     • Chu Thị Yến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0977205334

    14. Thôn Hải Nhuận
     • Tạ Quang Thắng

      Chức vụ: Trưởng thôn

    15. Trạm Y tế
     • Đặng Đình Ga

      Chức vụ: Trạm Trưởng

      SĐT: 0977883798


 1. Đảng ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ủy ban kiểm tra
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  2. Ban tổ chức
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  3. Ban tuyên giáo
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  4. Ban dân vận
   • Chưa cập nhật dữ liệu


 1. Mặt trận Tổ quốc
  • Nguyễn Anh Thơ

   Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

   SĐT: 0382760350

  1. Hội cựu chiến binh
   • Đỗ Ngọc Xuân

    Chức vụ: Chủ tịch CCB xã

    SĐT: 0345936742

  2. Hội nông dân
   • Nguyễn Xuân Bằng

    Chức vụ: Chủ tịch HND xã

    SĐT: 0942848868

  3. Đoàn Thanh niên
   • Vũ Văn Điệp

    Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCSHCM

    SĐT: 0984687917

  4. Hội phụ nữ
   • Hoàng Thị Út

    Chức vụ: Chủ tịch HLHPN xã

    SĐT: 0335799175