Ra mắt tổ tự quản ANTT tại xã Đông Quý
Ngày 11/12/2020

Chiều ngày 10/12/2020, UBND xã Đông Quý huyện Tiền Hải tổ chức ra mắt mô hình " Tự quản về An ninh trật tự".

Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763954166-fd60414f9a00abb025b30ca18ac56380-20201211024256-e.jpg

Mô hình " Tự quản về An ninh trật tự"  được thành lập gồm 5 mô hình tại 05 thôn trong xã, mỗi mô hình có từ 7-12 thành viên trong Tổ tự quản, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn những hành vi xấu ảnh hưởng đến ANTT; tuyên truyền vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật trở về tái hòa nhập cộng đồng...

Với việc thành lập và ra mắt mô hình " Tự quản về An ninh trật tự". sẽ góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt mô hình " Tự quản về An ninh trật tự".

Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763967177-8d7fdf2787a9fba731f9b8163d0afe1e-20201211024256-e.jpg

Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763968446-a3f4e967ba1465417451f3d7f3b00954-20201211024256-e.jpg

Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763960337-8457c9c0090ad2a470c9ecb019a82e2a-20201211024256-e.jpg
Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763959540-7029c06618fc1e35bdcdc8d9ece2cf4b-20201211024256-e.jpg
Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763959153-f8bd89325db3465395f130b769382f7b-20201211024256-e.jpg
Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763954166-fd60414f9a00abb025b30ca18ac56380-20201211024256-e.jpg
Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763944245-8e78bf56555bd36a416bb62ab7e8720f-20201211024256-e.jpg
Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763963881-614c9164d431469502894e35028399f0-20201211024256-e.jpg
Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763961349-633747b855f134b307552261959777db-20201211024256-e.jpg
Media/201_DongQui/Images/202012/z2220763943455-3ab13aaeb383b0353d2fcc6fb2351a1f-20201211024255-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 412
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác